2019 Västerås

Tema

Barnets bästa
– Hur arbetar de nordiska förskolorna med huvudprinciperna i barnkonventionen?

Vi firar barnkonventionen!
I år är det 30 år sedan barnkonventionen antogs av FN och barn fick alldeles egna särskilda rättigheter. I 54 artiklar fastslås bland annat att barn har rätt till utbildning, mat, sjukvård, lek och trygghet – en möjlighet att nå sin fulla potential.

Barnkonventionens artiklar
Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, av dem är 41 ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

Artikel 2
Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3
Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6
Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12
Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Om barnkonventionen på Unicefs webbplats

Huvudföreläsning

Under konferensens första dag föreläste Elizabeth Englundh, socionom och fil dr i pedagogik, Sveriges Kommuner och Landsting, om Barnets bästa i främsta rummet – en pedagogisk utmaning.

Elizabeth Englundhs presentation

Presentationer föreläsningar/workshops

Childrens health danish, Akureyri
Childrens health english, Akureyri
Equality – Non-discrimination, Akureyri
Inkluderande inlärningsmiljöer del 1, Lahtis
Inkluderande inlärningsmiljöer del 2, Lahtis
Lahtis – en barnvänlig stad, Lahtis
Alle børn har ret til forskellighed, Randers
QR-film Alle børn har ret til forskellighed, Randers
International Child Development Program (ICDP), Randers
Lika – Olika – Unika, Västerås
Våga se och agera när barn far illa (artikel 19), Västerås
Livmestring og helse, Ålesund
Mangfold, Ålesund

När och var

Torsdag och fredag den 19-20 september 2019 i Västerås, Sverige.

Inbjudan med program och anmälan

Inbjudan med program
Paket 1-10 torsdag 19 september
Paket 1-11 fredag 20 september

Information om Västerås

Västerås stad
Visit Västerås