Om oss

Norsamby är ett nordiskt vänortssamarbete i förskolan som startade i Randers år 2001.

Det nordiska samarbetet är unikt för förskolan. Det förenar de nordiska vänorterna och ger en gemensam bild av att förskolan är stark i Norden. Varje konferens ger deltagarna nya erfarenheter, kunskaper, insikter och idéer om förskolan. Att samarbetet fortsätter efter 20 år visar att det är ett lyckat koncept.

Vi hoppas att pedagoger, chefer, utvecklingsledare, strateger, förvaltningschefer och politiker vill fortsätta stötta det nordiska vänortssamarbetet i framtiden. Att vi kan bidra med nya tankar och inspiration som kan ge mod, tro, hopp och nya perspektiv på vårt arbete med barn. Att vi alla kan fortsätta glädjas åt att dela kunskap och bli inspirerade genom det nordiska samarbetet.

Syfte

Sedan 2001 arrangeras varje år en nordisk förskolekonferens. Konferensen har som uppgift att bevara traditionen av erfarenhetsutbyte mellan pedagoger som arbetar i förskoleverksamhet i de nordiska vänorterna:

  • Akureyri, Island
  • Lahtis, Finland
  • Randers, Danmark
  • Västerås, Sverige
  • Ålesund, Norge

Mål

Målet är att utveckla och stärka den nordiska förskoleverksamheten genom att fokusera på nuvarande och framtida pedagogiska satsningsområden i vänorternas förskolor.

Pedagogerna uppmuntras också till att besöka varandras förskolor och genom praktiskt arbete bidra till att utbyta erfarenheter, kunskap och kompetens med varandra. På det sättet får vi en gemensam bild av förskolan i Norden.

Upplägg

Den nordiska förskolekonferensen bygger på tre delar:

  • Gemensam forskningsbaserad huvudföreläsning
  • Föreläsningar/workshops där vänorterna bidrar med ledare
  • Studiebesök i förskolor

Temat löper som en röd tråd genom alla tre delar.

Nordiskt vänortssamarbete i förskolan 2023 med årshjul