Konferens 2022

Den nordiska förskolekonferensen 2022 arrangeras i Randers i Danmark. Samtidigt firar det nordiska vänortssamarbetet 20-årsjubileum.

Tema

Forældredelagtighet i nordiske dagtilbud
– Hvordan kan samarbejde med forældrene om 0-6 årige børns udvikling og læring medvirke til en god barndom?

När och var

Torsdag och fredag 22-23 september 2022 i Randers, Danmark.

Inbjudan med program och anmälan

Inbjudan med program och anmälan läggs ut 15 april 2022.
Sista anmälningsdag är 1 juni 2022.

Nordiskt vänortssamarbete 2019-2022 med årshjul

Konferensavgift

2000 danska kronor.

Hotell

Hotel Randers, Torvegade 11.

Pris hotell:
Pris per person och natt i enkelrum är 975 danska kronor.
Vi återkommer med pris per person och natt i dubbelrum.

Hotel Randers

Konferenslokal

Værket, Sven Dalsgaards Plads 1.

Værket

Information om Randers

Randers Kommune