Konferens 2019

Tema

Barnets bästa
– Hur arbetar de nordiska förskolorna med huvudprinciperna i barnkonventionen?

Vi firar barnkonventionen!

I år är det 30 år sedan barnkonventionen antogs av FN och barn fick alldeles egna särskilda rättigheter. I 54 artiklar fastslås bland annat att barn har rätt till utbildning, mat, sjukvård, lek och trygghet – en möjlighet att nå sin fulla potential.

Barnkonventionens artiklar

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, av dem är 41 ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

Artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde.

Artikel 3

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Artikel 6

Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Artikel 12

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad.

Läs mer om barnkonventionen på Unicefs webbplats

Språk

Vi talar skandinaviska på konferensen med stöd av engelska eller med tolk.

När och var

Torsdag och fredag den 19-20 september 2019 i Västerås, Sverige.

Inbjudan med program och anmälan

Länk till inbjudan med program
Länk till paket 1-10 torsdag 19 september
Länk till paket 1-11 fredag 20 september

Anmälan är stängd. Om du har frågor skriv till Monika på monika.loving.nilssen@vasteras.se

Hotell och konferens

Länk till The Steam Hotels webbplats

För att boka hotell kontaktar du din vänorts representant i styrgruppen.
Mer information om styrgruppen finns här
For Icelanders booking hotel please contact idavollur@akmennt.is

Pris hotell

Pris per person och natt i enkelrum: 1 670 svenska kronor
Pris per person och natt i dubbelrum: 1 010 svenska kronor

Price hotel

Price per person and night in single room: 1,670 Swedish crowns
Price per person per night in double room: 1,010 Swedish crowns

Konferensavgift

2 500 svenska kronor

Mer information

Länk till Västerås stads webbplats

Länk till Visit Västerås webbplats

Konferens 2020

Randers i Danmark, 20-årsjubileum

Länk till Randers Kommunes webbplats