Konferens 2021

Den nordiska förskolekonferensen 2021 arrangeras i Randers i Danmark. Samtidigt firar det nordiska vänortssamarbetet 20-årsjubileum.

Tema

Forældredelagtighet i nordiske dagtilbud
– Hvordan kan samarbejde med forældrene om 0-6 årige børns udvikling og læring medvirke til en god barndom?

När och var

Torsdag och fredag den 23-24 september 2021 i Randers, Danmark.

Inbjudan med program och anmälan

Inbjudan med program och anmälan läggs ut 15 april 2021.
Sista anmälningsdag är 1 juni 2021.

Nordiskt vänortssamarbete 2019-2021 med årshjul

Konferensavgift

2 000 danska kronor.

Hotell

Hotel Randers, Torvegade 11.

Pris hotell:
Pris per person och natt i enkelrum är 975 danska kronor.
Vi återkommer med pris per person och natt i dubbelrum.

Hotel Randers webbplats

Konferenslokal

Værket, Sven Dalsgaards Plads 1.

Værkets webbplats

Information om Randers

Randers Kommunes webbplats