Kontakt

Styrgrupp

Styrgruppens uppgift är att planera, genomföra, följa upp och utvärdera de nordiska förskolekonferenserna. I gruppen ingår följande personer:

Bästa vänner av Karin Ihalainen, Lahtis Finland, på bloggen Livslärd

Akureyrarbær
Anna Lilja Sævarsdóttir
Leder Leikskólinn Iðavöllur
annalilja@akmennt.is

Inda Björk Gunnarsdóttir
Leder Leikskólinn Kiðagil
indabjork@akmennt.is

Lahtis stad
Mika Harju
Head of Day Care Centres
mika.harju@lahti.fi

Piia Larinen
Chief of services in Early Childhood Education and Care
piia.larinen@lahti.fi

Suvi Ruusunen
Chief of services in Early Childhood Education and Care
suvi.ruusunen@lahti.fi

Randers Kommune
Michael Nielsen
Leder Helsted Børnehus
michael.nielsen@randers.dk

Camilla Marie Bach-Kruijer
Pædagogisk konsulent
camilla.marie.bach-kruijer@randers.dk

Västerås stad
Anna-Maria Barnelius
Rektor Soltorpets förskola
anna-maria.barnelius@vasteras.se

Monika Löving Nilssen
Kommunikatör stadsledningskontoret
monika.loving.nilssen@vasteras.se

Ålesund kommune
Cecilie Johansen
Rådgiver Opplæring
cecilie.johansen@alesund.kommune.no

Haldis Iren Gundersen
Verksemdsleiar Barnehagar Ålesund vest
haldis.iren.gundersen@alesund.kommune.no