Länkar

Forskning

Skandinavisk forskning på dagtilbudsområdet

Styrning

Danmark – Børne- og undervisningsministeriet

Finland – Utbildningsstyrelsen

Ísland – Stjórnarráð

Norge – Utdanningsdirektoratet

Sverige – Skolverket

Vänorter

Akureyrarbær

Lahtis stad

Randers Kommune

Västerås stad

Ålesund kommune

Norden

Nordiskt samarbete
Det officiella nordiska samarbetet sker inom ramen för Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet och omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt Färöarna, Grönland och Åland.

Nordisk förskola
Ett nordiskt samarbete för ledare inom nordisk förskola 2020-2023.

Möjlighet att söka bidrag

Sista ansökningsdag 1 februari

Nordplus
Nordic and Baltic Cooperation

Nordplus Danmark

Nordplus Finland

Nordplus Ísland

Nordplus Norge

Nordplus Sverige