Lahti

I väntan på jultomten – från Korvatunturi

Ett speciellt år lider mot sitt slut och i väntan på det har vi möjlighet att i lugn och ro fira jul samt förbereda oss för ett hoppfullare nytt år.

I Lahtis började coronarestriktionerna i mars och under två månaders tid, fram till maj månad, uppmanades föräldrar, att i mån av möjlighet, ta hand om sina barn hemma. Rätten till småbarnsfostran kvarstod dock hela tiden. Antalet barn som deltog i småbarnsfostran minskade drastiskt och under våren deltog endast 20 procent. Under sommaren lugnade smittosituationen ned sig men på hösten förvärrades den igen. Internationellt sett har Finland alltjämt klarat sig väl men visst påverkas allas vardag väldigt mycket av coronan. Inom småbarnsfostran har det inneburit många restriktioner som ibland med kort varsel förändrats. Alla chefer har varit i beredskap även under helgerna för att möjliggöra snabb smittospårning om någon på den egna enheten drabbas. De första smittorna bland barn och personal inom småbarnsfostran kom under hösten och har alltjämt fortsatt från dess.

Läs hela artikeln här, I väntan på jultomten, på svenska