Akureyri

Året 2020 i Akureyri, Island

Året 2020 som vi alle vil huske. Året da ingenting var normalt, året utenlandsreiser ble utsatt, året vi oppdaget hvor fleksible vi er.

Noe helt annet enn covid!

Det er mange nye forandringer som i førskolene på Island og Akureyri annet enn covid-19. Heldigvis! Vi har hatt tre store endringer den siste tiden, som er økt forberedelse tid for lærere, implementering av en ny utdanningspolitikk på Akureyri og deretter vil forkortingen av arbeidsuka begynne umiddelbart etter årets slutt.

Økt forberedelse tid
Nye lønnsavtaler for førskolelærere ble godkjent i august. Avtalen inkluderer en sterkt økning i forberedelse tid for lærere og administratorer i førskoler på Island. Den generelle regelen var at en lærer fikk 4 timer i uken, avdelingsledere 5 timer og de som underviste i spesialundervisning fikk 5 timer i uken.

Nå er situasjonen slik at en lærer har 7 timer i uken, avdelingsledere 10 timer og spesialpedagoger 10 timer. Denne forandringen betydde en betydelig restrukturering av arbeidet på avdelingene, en økt erstatning ble på plass slik at alle kunne være forberedt, fordi dette kunne bety at forberedelsen på en avdeling kunne være over 30 timer totalt per uke. Men vi er veldig fornøyde med denne endringen, det gjør det lettere for oss å organisere profesjonelt arbeid og gjør det lettere for folk å møte og jobbe i team.

Les hele artikkelen her, Året 2020 i Akureyri Island, på norsk