2018 Ålesund

Tema

Styrken i den nordiske barnehagetradisjonen
– Hva er det som gør den så unik?

Den nordiske barnehagetradisjonen kjennetegnes ved et helhetlig læringssyn: At arbeid med omsorg, lek, læring, sosial kompetanse og språk og kommunikasjon skal ses i en sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.

Læring skjer i en sosial kontekst. Da må det skapes gode relasjoner til barn og andre voksne, som grunnlag for deltakelse og medvirkning. Lek og læring henger tett sammen. For barn er leken et mål i seg selv, de leker fordi det er moro. God leke-erfaring er viktig for allsidig utvikling og læring.

Hovedforelesning

Under konferansens første dag vil professor Tora Korsvold fra Dronning Mauds Minne Høgskole holde forelesning om styrken i den nordiske barnehagetradisjonen.

Om Tora Korsvold

Studiebeøk og forelesninger/workshops

Pakke 1: Studiebesøk Midtbyen barnehage
Forelesning Lekende vennskap, Ålesund

Pakke 2: Studiebesøk Storhaugen barnehage
Workshop Children´s Play, Lahti

Pakke 3: Studiebesøk Fjelltun barnehage
Workshop På spaning i Barnkonventionen, Væsterås

Pakke 4: Studiebesøk Barnas Hage Larsgården
Forelesning Hus och hem utifrån barnens lek, Væsterås

Pakke 5: Studiebesøk Fagerlia barnehage
Workshop Natur, udeliv og science i børnehaven, Randers
Natur, udeliv og science pdf, Randers
Workshop Nature, outdoor living and science at the preschool, Randers

Pakke 6: Studiebesøk Trollhaugen barnehage
Workshop Relasjoner i barnehagen,  Akureyri

Pakke 7: Studiebesøk Skåthaugen barnehage
Workshop Kompiskonst, Lahtis

Pakke 8: Studiebesøk Fremmerholen barnehage
Workshop Forelesning om demokrati, Ålesund

Pakke 9: Studiebesøk Ellingsøy barnehage
Workshop Naturen, Akureyri
Workshop Nature, Akureyri

Pakke 10: Studiebesøk Kvennaneset barnehage
Workshop Arbejdet med relationer blandt børn fra 0-3 år, Randers

Indikativ artikkel

Professor Berit Baes artikkel – Det er tre ting vi må ta vare på ved nordisk barnehagetradisjon

Når og hvor

Torsdag og fredag den 6. og 7. september 2018 i Ålesund i Norge.

Invitasjon og program

Invitasjon til nordisk vennskapsbykonferanse i Ålesund 2018
Studiebesøk og workshops i barnehager

Informasjon om Ålesund

Ålesund kommune
Visit Ålesund