Västerås

Upplevelser av pandemin från föräldrarnas perspektiv

Under cirka 18 månader har vi och världen levt med coronapandemin. I slutet av september tog Sverige bort många restriktioner. Nu skulle livet och vardagen bli lite mer normal igen. En dag i oktober träffade jag två rektorer för att samtala om hur pandemin har påverkat barnen och föräldrarna i förskolan. Vi satte på oss föräldrarnas glasögon och funderade över vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra samt vad vi tar med oss framåt.

Vad har fungerat bra?

– Vi har hittat bra rutiner vid hämtning och lämning för att hålla avstånd och undvika smittspridning. Vi har ringklockor på varje avdelning. Pedagogerna går ut i hallen och möter föräldrarna och barnen. Många föräldrar har sagt att det gör hämtningen och lämningen lättare och att det ger en bra möjlighet till att få och lämna information. Det blir ett kort men bra och personligt möte i hallen, säger Monica Rosén, rektor Gransångarens förskola och Knattekompaniets förskola.

– Hämtningen och lämningen blir smidigare för alla. Det skapar också lugn på avdelningen när barnen inte blir störda i sin lek av föräldrar som kommer och går, berättar Monica Rosén vidare.

– Jag instämmer. De nya rutinerna har varit uppskattade hos föräldrarna. De har upplevt att vi vill att deras barn ska må bra och att våra rutiner har bidragit till att minska smittspridningen i samhället, säger Erica Carlsson, rektor Erikslunds förskola och Norra Vallby förskola.

– En stor del av undervisningen har skett utomhus och även det har gjort att barnen och pedagogerna har varit friskare, berättar Erica Carlsson vidare.

Vad har fungerat mindre bra?

– Vi har haft många diskussioner om sjuka barn med föräldrar. Det är svårt för pedagogerna att avgöra vilka vi ska skicka hem och vissa barn är lite snuviga jämt, säger Monica Rosén.

– Många föräldrar är också rädda och oroliga över att vara hemma ofta med sjuka barn, då de kanske inte har en fast anställning och deras chefer klagar, berättar Monica Rosén vidare.

– Även här håller jag med. Vissa föräldrar har haft svårt att förstå Folkhälsomyndighetens och Smittskyddsenhetens rekommendationer om symtom på covid-19. Pedagogerna har lagt mycket kraft och tid på att förklara och motivera föräldrar att följa rekommendationerna, säger Erica Carlsson.

Vad tar vi med oss framåt?

  • Vi fortsätter att utveckla utomhuspedagogiken och ha stor del av undervisningen utomhus. Vi ser att barnen håller sig friskare då. Det blir också mer variation i de aktiviteter som vi erbjuder barnen.
  • Vi kommer att erbjuda både fysiska och digitala utvecklingssamtal, utifrån föräldrarnas önskemål.
  • När vi har möten med föräldrar i lokal försöker vi ha mötet i en större lokal, för att fortsätta hålla avstånd.
  • Vi fortsätter att tvätta händerna, stanna hemma när vi är sjuka och visa hänsyn.

Ta hand om er och varandra, så ses vi snart igen!
Hälsar vi från Västerås
genom Erica, Monica och Monika

Västerås

Med ny styrka och positiv inställning går vi in i 2021

Fredag den 12 mars 2020 reste sig cirka 40 rektorer på ledarforum och åkte tillbaka till sina förskolor för att möta upp personalens frågor och föräldrar som reagerade på att vi skickade hem deras barn, med anledning av pandemin. Därefter gick barn- och utbildningsförvaltningen in i stabsläge och började föra logg. Kommunala och fristående verksamheter får löpande information om corona-läget och olika insatser görs. När vi nu går in i 2021 är vi positiva och ser framåt.

Vi ser tillbaka på året som gått
Året 2020 blev inte alls som vi hade tänkt oss. Vi fick ställa om, ställa in, hitta nya vägar, höja farten, sänka farten och ibland pausa i vårt arbete. Det har inte bara varit negativt, det har också varit positivt.

Västerås stad går upp i stabsläge
Corona-pandemin har under året som gått präglat arbetet i barn- och utbildningsförvaltningen, bland annat för att förhindra smittspridningen. Västerås stad gick i mars upp i stabsläge och en krisledningsorganisation infördes på förvaltningen. Vi började föra logg och ge löpande information om corona-läget till våra kommunala och fristående verksamheter samt föräldrar. Olika insatser görs löpande, beroende på var vi befinner oss i pandemin.

Stabsläge är ett beredskapsläge där ledning och nyckelfunktioner samlas och utvärderar information, beredda att snabbt sätta igång verksamhet. Kommunen går upp i stabsläge med förhöjd beredskap vid allvarliga händelser, som en pandemi.

Genom att vara i en kris har vi lärt oss otroligt mycket om krisarbete. Krisen har gjort oss starkare.

Läs hela artikeln här, Med ny styrka och positiv inställning går vi in i 2021, på svenska