Västerås

Upplevelser av pandemin från föräldrarnas perspektiv

Under cirka 18 månader har vi och världen levt med coronapandemin. I slutet av september tog Sverige bort många restriktioner. Nu skulle livet och vardagen bli lite mer normal igen. En dag i oktober träffade jag två rektorer för att samtala om hur pandemin har påverkat barnen och föräldrarna i förskolan. Vi satte på oss föräldrarnas glasögon och funderade över vad som har fungerat bra och vad som har fungerat mindre bra samt vad vi tar med oss framåt.

Vad har fungerat bra?

– Vi har hittat bra rutiner vid hämtning och lämning för att hålla avstånd och undvika smittspridning. Vi har ringklockor på varje avdelning. Pedagogerna går ut i hallen och möter föräldrarna och barnen. Många föräldrar har sagt att det gör hämtningen och lämningen lättare och att det ger en bra möjlighet till att få och lämna information. Det blir ett kort men bra och personligt möte i hallen, säger Monica Rosén, rektor Gransångarens förskola och Knattekompaniets förskola.

– Hämtningen och lämningen blir smidigare för alla. Det skapar också lugn på avdelningen när barnen inte blir störda i sin lek av föräldrar som kommer och går, berättar Monica Rosén vidare.

– Jag instämmer. De nya rutinerna har varit uppskattade hos föräldrarna. De har upplevt att vi vill att deras barn ska må bra och att våra rutiner har bidragit till att minska smittspridningen i samhället, säger Erica Carlsson, rektor Erikslunds förskola och Norra Vallby förskola.

– En stor del av undervisningen har skett utomhus och även det har gjort att barnen och pedagogerna har varit friskare, berättar Erica Carlsson vidare.

Vad har fungerat mindre bra?

– Vi har haft många diskussioner om sjuka barn med föräldrar. Det är svårt för pedagogerna att avgöra vilka vi ska skicka hem och vissa barn är lite snuviga jämt, säger Monica Rosén.

– Många föräldrar är också rädda och oroliga över att vara hemma ofta med sjuka barn, då de kanske inte har en fast anställning och deras chefer klagar, berättar Monica Rosén vidare.

– Även här håller jag med. Vissa föräldrar har haft svårt att förstå Folkhälsomyndighetens och Smittskyddsenhetens rekommendationer om symtom på covid-19. Pedagogerna har lagt mycket kraft och tid på att förklara och motivera föräldrar att följa rekommendationerna, säger Erica Carlsson.

Vad tar vi med oss framåt?

  • Vi fortsätter att utveckla utomhuspedagogiken och ha stor del av undervisningen utomhus. Vi ser att barnen håller sig friskare då. Det blir också mer variation i de aktiviteter som vi erbjuder barnen.
  • Vi kommer att erbjuda både fysiska och digitala utvecklingssamtal, utifrån föräldrarnas önskemål.
  • När vi har möten med föräldrar i lokal försöker vi ha mötet i en större lokal, för att fortsätta hålla avstånd.
  • Vi fortsätter att tvätta händerna, stanna hemma när vi är sjuka och visa hänsyn.

Ta hand om er och varandra, så ses vi snart igen!
Hälsar vi från Västerås
genom Erica, Monica och Monika