Gemensam

Konferensen är flyttad till 2022

Den nordiska styrgruppen har på grund av den pågående pandemin beslutat att flytta den nordiska förskolekonferensen i Randers till september 2022. Samtidigt firar det nordiska vänortssamarbetet 20-årsjubileum.

Tema 2022

Forældredelagtighet i nordiske dagtilbud
– Hvordan kan samarbejde med forældrene om 0-6 årige børns udvikling og læring medvirke til en god barndom?

När och var

Torsdag och fredag 22-23 september 2022 i Randers, Danmark.

Inbjudan med program och anmälan

Inbjudan med program och anmälan läggs ut 15 april 2022.
Sista anmälningsdag är 1 juni 2022.

Nordiskt vänortssamarbete 2019-2022 med årshjul

Konferensavgift

2000 danska kronor.

Information om konferensen 2022

Västerås

Med ny styrka och positiv inställning går vi in i 2021

Fredag den 12 mars 2020 reste sig cirka 40 rektorer på ledarforum och åkte tillbaka till sina förskolor för att möta upp personalens frågor och föräldrar som reagerade på att vi skickade hem deras barn, med anledning av pandemin. Därefter gick barn- och utbildningsförvaltningen in i stabsläge och började föra logg. Kommunala och fristående verksamheter får löpande information om corona-läget och olika insatser görs. När vi nu går in i 2021 är vi positiva och ser framåt.

Vi ser tillbaka på året som gått
Året 2020 blev inte alls som vi hade tänkt oss. Vi fick ställa om, ställa in, hitta nya vägar, höja farten, sänka farten och ibland pausa i vårt arbete. Det har inte bara varit negativt, det har också varit positivt.

Västerås stad går upp i stabsläge
Corona-pandemin har under året som gått präglat arbetet i barn- och utbildningsförvaltningen, bland annat för att förhindra smittspridningen. Västerås stad gick i mars upp i stabsläge och en krisledningsorganisation infördes på förvaltningen. Vi började föra logg och ge löpande information om corona-läget till våra kommunala och fristående verksamheter samt föräldrar. Olika insatser görs löpande, beroende på var vi befinner oss i pandemin.

Stabsläge är ett beredskapsläge där ledning och nyckelfunktioner samlas och utvärderar information, beredda att snabbt sätta igång verksamhet. Kommunen går upp i stabsläge med förhöjd beredskap vid allvarliga händelser, som en pandemi.

Genom att vara i en kris har vi lärt oss otroligt mycket om krisarbete. Krisen har gjort oss starkare.

Läs hela artikeln här, Med ny styrka och positiv inställning går vi in i 2021, på svenska