Välkommen till Västerås!

Västerås stad hälsar 200 pedagoger som arbetar i förskolan i de nordiska vänorterna välkommen till Västerås!

Torsdag och fredag 19-20 september är Västerås stad värd för den nordiska vänortskonferensen. Temat för konferensen är Barnets bästa och handlar om hur de nordiska förskolorna arbetar med huvudprinciperna i barnkonventionen.

– Vänortssamarbetet har pågått sedan 2001 och i år arrangerar vi den 19:e konferensen tillsammans. Det gör vi med ett mycket spännande och intressant program, säger Anna Åkerström, strateg på barn- och utbildningsförvaltningen.

Program nordisk förskolekonferens i Västerås 2019

Varmt välkommen!
Arbetsgruppen i Västerås