Nu är Elizabeth Englundhs presentation tillgänglig

Elizabeth Englundh, socionom och fil dr i pedagogik vid Sveriges Kommuner och Landsting, höll en intressant föreläsning på konferensens första dag. Rubriken var Barnets bästa i främsta rummet – en pedagogisk utmaning.

Elizabeth Englundh har sedan 15 år arbetat med lärande och kunskapsutveckling om barnkonventionen och dess implementering i offentlig verksamhet.

Även små barn har egna rättigheter. Vad innebär det för oss vuxna? Vad kan det betyda för barnet att ha egna mänskliga rättigheter? Elizabeth guidade oss i konventionen om barnets rättigheter. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och vi frågar oss om det kommer att förändra något.

Via länken nedan kan du ta del av presentationen.

Elizabeth Englundhs presentation

Välkommen till Västerås!

Västerås stad hälsar 200 pedagoger som arbetar i förskolan i de nordiska vänorterna välkommen till Västerås!

Torsdag och fredag 19-20 september är Västerås stad värd för den nordiska vänortskonferensen. Temat för konferensen är Barnets bästa och handlar om hur de nordiska förskolorna arbetar med huvudprinciperna i barnkonventionen.

– Vänortssamarbetet har pågått sedan 2001 och i år arrangerar vi den 19:e konferensen tillsammans. Det gör vi med ett mycket spännande och intressant program, säger Anna Åkerström, strateg på barn- och utbildningsförvaltningen.

Program nordisk förskolekonferens i Västerås 2019

Varmt välkommen!
Arbetsgruppen i Västerås