Gemensam

Leikskóli fyrir alla är temat 2023

Nu har styrgruppen bestämt tema för den nordiska förskolekonferensen i Akureyri torsdag och fredag 28-29 september 2023.

Tema

Leikskóli fyrir alla
Et dagtilbud for alle
Varhaiskasvatus kaikille
Barnehage for alle
Förskola för alla

Workshops

  • Stærke børnefaelleskaber – Danmark
  • Udelivets betydning – Danmark
  • Mental wellbeing – Finland
  • Supportsystem for child with special needs – Finland
  • Successful inclusion – Island
  • Quality in play and work – Island
  • Livmestring, gennom leik – Norge
  • Livmestring, livet og sånn – Norge
  • Det viktiga kompensatoriska uppdraget – Sverige
  • Pedagogisk lärmiljö för barn med autism – Sverige

Konferens 2023 – Norsamby

Välkommen!