Gemensam

Planering för nordisk förskolekonferens 2023

Styrgruppen träffas i Reykjavik 4 november 2022 för att planera nästa års konferens och bestämma tema.

På bilden styrgruppen
Övre raden från vänster: Camilla Marie Bach-Kruijer, Randers, Mika Harju, Lahtis, Michael Nielsen, Randers, Anna-Maria Barnelius (tillträdande), Västerås, och Ulrika Adamsson (avgående), Västerås.
Nedre raden från vänster: Anna Lilja Sævarsdóttir, Akureyri, Inda Björk Gunnarsdóttir, Akureyri, Turid Irene Sandnes, Ålesund, Haldis Iren Gundersen, Ålesund, och Monika Löving Nilssen, Västerås.

Akureyri 2023

Den nordiska förskolekonferensen arrangeras torsdag och fredag 28-29 september 2023 i Akureyri i Island.

Information om Akureyri

Akureyrarbær
Visit Akureyri