Gemensam

Konferens med 20-årsjubileum 2022

Den nordiska styrgruppen har beslutat att genomföra den nordiska förskolekonferensen i Randers 22-23 september 2022. Samtidigt firar det nordiska vänortssamarbetet 20-årsjubileum. Äntligen ses vi igen!

Tema 2022

Forældredelagtighet i nordiske dagtilbud
– Hvordan kan samarbejde med forældrene om 0-6 årige børns udvikling og læring medvirke til en god barndom?

När och var

Torsdag och fredag 22-23 september 2022 i Randers, Danmark.

Inbjudan med program och anmälan

Inbjudan med program och anmälan läggs ut 20 maj 2022.
Sista anmälningsdag är 20 juni 2022.

Nordiskt vänortssamarbete i förskolan 2019-2022 med årshjul

Konferensavgift

2000 danska kronor.

Information om konferensen 2022