Gemensam

Konferensen är flyttad till 2022

Den nordiska styrgruppen har på grund av den pågående pandemin beslutat att flytta den nordiska förskolekonferensen i Randers till september 2022. Samtidigt firar det nordiska vänortssamarbetet 20-årsjubileum.

Tema 2022

Forældredelagtighet i nordiske dagtilbud
– Hvordan kan samarbejde med forældrene om 0-6 årige børns udvikling og læring medvirke til en god barndom?

När och var

Torsdag och fredag 22-23 september 2022 i Randers, Danmark.

Inbjudan med program och anmälan

Inbjudan med program och anmälan läggs ut 15 april 2022.
Sista anmälningsdag är 1 juni 2022.

Nordiskt vänortssamarbete 2019-2022 med årshjul

Konferensavgift

2000 danska kronor.

Information om konferensen 2022