Forældredelagtighet i nordiske dagtilbud är temat 2020

Nu har den nordiska styrgruppen beslutat om temat för den nordiska förskolekonferensen i Randers 2020. Samtidigt firar det nordiska vänortssamarbetet 20-årsjubileum.

Tema 2020

Forældredelagtighet i nordiske dagtilbud
– Hvordan kan samarbejde med forældrene om 0-6 årige børns udvikling og læring medvirke til en god barndom?

När och var

Torsdag och fredag den 24-25 september 2020 i Randers, Danmark.

Inbjudan med program och anmälan

Inbjudan med program och anmälan läggs ut 15 april 2020.
Sista anmälningsdag är 1 juni 2020.

Nordiskt vänortssamarbete 2019-2020 med årshjul

Konferensavgift

2 000 danska kronor.

Information om konferensen 2020