Gemensam

Forældredelagtighet i nordiske dagtilbud är temat 2021

Den nordiska styrgruppen har beslutat om temat för den nordiska förskolekonferensen i Randers 2021. Samtidigt firar det nordiska vänortssamarbetet 20-årsjubileum.

Tema 2021

Forældredelagtighet i nordiske dagtilbud
– Hvordan kan samarbejde med forældrene om 0-6 årige børns udvikling og læring medvirke til en god barndom?

När och var

Torsdag och fredag den 23-24 september 2021 i Randers, Danmark.

Inbjudan med program och anmälan

Inbjudan med program och anmälan läggs ut 15 april 2021.
Sista anmälningsdag är 1 juni 2021.

Nordiskt vänortssamarbete 2019-2021 med årshjul

Konferensavgift

2 000 danska kronor.

Information om konferensen 2021