Inbjudan med program och anmälan till Västerås 2019

Nu har vi öppnat anmälan till nordisk vänortskonferens i Västerås 2019!

När: 19-20 september 2019
Var: The Steam Hotel, Ångkraftsvägen 14, Västerås, Sverige

Konferensavgift: 2 500 svenska kronor
Sista anmälningsdag: anmälan är stängd

Om du har frågor skriv till Monika på monika.loving.nilssen@vasteras.se

Huvudföreläsare

Elizabeth Englundh, socionom och fil dr i pedagogik, Sveriges Kommuner och Landsting

Barnets bästa i främsta rummet – en pedagogisk utmaning

Elizabeth Englundh har sedan 15 år arbetat med lärande och kunskapsutveckling om barnkonventionen och dess implementering i offentlig verksamhet.

Även små barn har egna rättigheter. Vad innebär det för oss vuxna? Vad kan det innebära för barnet att ha mänskliga rättigheter? Elizabeth guidar oss i konventionen om barnets rättigheter. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag och vi frågar oss om det kommer att förändra något.

Program och anmälan

Välkommen till Västerås!